foto: Kog Art

Om oss

Stolta stad etablerades 1991 av Iris Elfsberg och Rune Lemon. 2003 kom Eva Harrysson in i vårt samarbete.
Vi har under alla år arbetat tillsammans för att ge er en fördjupad upplevelse av Stockholm. 2014 lämnade Iris sina uppdrag i Stolta stad på grund av åldersskäl.

Nu kommer Eva Harrysson och Rune Lemon att arbeta vidare i samma anda. Som auktoriserade guider och pedagoger vill vi fortsätta att ge er upplevelser och kunskaper om Stockholm på ett inspirerade sätt.

Välkommen att kontakta oss på

info@stoltastad.se

 

Eva Harrysson tel. 070 209 64 13

eva@harrysson.com

 

Rune Lemon tel. 070 598 23 73

rune.stoltastad@tele2.se